Familjedag

Nu har Hökerums samhällsförening varit aktiva igen. Lördagen den 27 oktober medverkade vi på familjedagen vi Hökerums skola där vi björ på grilla korv samt ordnade med en lite tipspromenad.