Hökerums Väg och Samhällsförening

Föreningar

Hökerums Samhällsförening
Vings Backen 101
523 74 Hökerum
Kontaktperson: Carl-Åke Alsing
Tel: 0321-515 75 / 0705-751575
E-post: c-a.alsing@telia.com
Webb: www.hokerum.com

S:a Vings Hembygdsförening
Ordf. Ingrid Öhlund,
Sjöbredared,
523 98 Hökerum
Tel:033-275058
E-post:
Webb: www.hembygdsforeningen.se

Södra Vings IF
Stationsvägen 3
523 74 Hökerum
Tel: 0321-513 24
E-post: info@sodravingsif.se
Kontaktperson: Håkan Öman
Tel: 070-58 76 299
E-post: hakanoman@hotmail.com
Verksamhet: Fotboll, gymnastik, motion, innebandy
Webb: www.sodravingsif.se

Härna Lawn Tennisklubb
Box 65, 523 04 Hökerum
Tel: 033-274 37, 0321-516 32
Kontaktperson: Lennart Johansson
Tel: 033-12 79 06, 0321-513 56
E-post: lennart.johansson.harna@telia.com
Verksamhet: Tennis
Webb: www.harnalawn.tk

Equmeniakyrkan Hökerum
Leif Börjesson
Arnabovägen 5
523 98 Hökerum
Tel: 0321-517 40
Verksamhet: Barnverksamhet, söndagsskola, scouting, volleyboll
Webb: hokerum.missionskyrkan.se

Svenska Kyrkan i Södra Ving
Pastorsexpeditionen
523 74 Hökerum
Tel exp: 0321-531140
Verksamhet: Barn och ungdomsverksamhet, vuxenverksamhet.
Webb: www.svenskakyrkan.se/sodraving