Hökerums Väg och Samhällsförening

Hökerum 2040

Nya flerbostadshus i Hökerum
Nya möjligheter till villabebyggelser vid sågverksområdet
Nya villabebyggelser i sluttningen mittemot Arnabo nedanför Tissås
Möjligheter till handelsområde vid Hökerumsmotet
Nu tar vi Hökerum in i framtiden.