Välkommen till Hökerum

Hökerum är en landsbygdsort med stort föreningsliv och växande företagsmöjligheter.
Det finns en nyrenoverad F-6 skola med förskola som är på väg att byggas ut för att stå rustad inför en växande inflyttning.

Centrum i bygden med torg, lekplats, fotbollsplan och en asfalterad gång- och cykelväg både mot Ulricehamn och Borås. Ny vandringsled kring Mogden med informationstavla vid centrum bakom stationshuset. Välkomna
På torget i Hökerum kan du hitta en informationstavla där sevärdheter, föreningar och företag är utmärkta

Vi har nu gjort klart filmen om Hökerum
Tryck på bilden för att spela upp hela filmen